Start
                           
Presentation
Bildgalleri

Bildbehandling
Digiscoping

Webdesign
Trycksaker
Utrustning
Ringmärkning
Länkar
Teknik


                       
 

TEKNIK

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här finns nya ljudfiler till C300BMS i mp3-format. Filerna finns i några olika versioner, där nivån har sänkts med -3 dB eller -6dB.
Ljudfilerna innehåller korta strofer från följande fåglar:

Blåmes -3dB -6dB
Entita -3dB -6dB
Fiskgjuse -3dB -6dB
Gluttsnäppa -3dB -6dB
Gyllensparv -3dB -6dB
Havsörn -3dB -6dB
Härmsångare -3dB -6dB
Kustpipare -3dB -6dB
Ljungpipare -3dB -6dB
Lövsångare -3dB -6dB
Pärluggla -3dB -6dB
Rosenfink -3dB -6dB
Sommargylling -3dB -6dB
Svartmes -3dB -6dB
Talgoxe1 -3dB -6dB
Talgoxe2 -3dB -6dB
Tornseglare -3dB -6dB
Trana -3dB -6dB -9dB
Trädlärka1 -3dB -6dB
Trädlärka2 -3dB -6dB
Vittrut -3dB -6dB


Ljudfiler till C300 BMS (anpassade till SE P910i) men fungerar säkert till andra mobiler.

Ljudfilerna innehåller korta strofer från följande fåglar:

Blåmes 1 2
Entita
Gluttsnäppa
Gransångare
Härmsångare
Lövsångare 1 2
Rosenfink
Svartmes
Talgoxe 1 2 3 4

Spara ljudfilerna i lämplig mapp i datorn. Överför sedan filerna till P910i med hjälp av utforskaren till:
P910/Telefonminne/audio/Sony Ericsson. I telefonen under C300 BMS, Val/Inställningar fliken Ljud, väljer du sedan Larmljud och/eller Påminnelseljud.

Om du har annan modell/fabrikat kan du nog lista ut var du ska spara ner filerna.
Lycka till!


                                                           © Per-Stefan Hallberg 2005