Start
                           
Presentation
Bildgalleri

Bildbehandling
Digiscoping

Webdesign
Trycksaker
Utrustning
Ringmärkning
Länkar
Teknik


                       
 

SNABBKOMMANDON Photoshop CS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
   
 

Markera (M)

(V) Flytta

Lasso (L)

(W) Trollstav

Beskära (C)

(K) Segment

Lagningspensel (J)

(B) Pensel

Kloningsstämpel (S)

(Y) Konsthändelspensel

Suddgummi (E)

(G) Färgpyts

Oskärpa (R)

(O) Skugga

Direktmarkering (A)

(T) Text

Ritstift (P)

(U) Linje

Noteringar (N)

(I) Pipett

Handen (H)

(Z) Zooma

Förgrundsfärg

(X) skiftar färger

Standard för bakgrund (D)

Bakgrundsfärg

Standardläge (Q)

Snabbmaskläge (Q)

Fullskärmsläge (F)

Fullskärmsläge (F)

ImageReady

(Ctrl+Skift+M)
   
   

Under alla grupper med "pil", finns alternativa verktyg. Använd "Shift+kortkommando" för att välja.

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

Förklaring av snabbkommandon

   
     
Tab   Gömmer/visar Vektygslåda och paletter
     
Shift+Tab   Gömmer/visar endast paletter
     
F   Fullskärmsläge
     
D   Anger standard för- och bakgrundsfärg
     
X   Växlar mellan för- och bakgrundsfärg
     
Q   Växlar mellan normalläge och snabbmaskläge
     
Ctrl+Z, Ctrl+Alt+Z   Ångra, ångra i flera steg
     
Ctrl+Shift+Z   Gör om
     
Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V   Markera allt, kopiera, klipp ut, klistra in
     
Ctrl+Mellanslag, Ctrl+Mellanslag+Alt   Zooma in, zooma ut
     
Hone, End, PageUp, PageDown   Panorera i bilden
     
Mellanslag+dra (Hand)   Panorera i bilden
     
Ctrl+0, Ctrl+Alt+0   Anpassad zoom till fönsterstorlek, zoom till 100 %
     
Ctrl+H   Visar/gömmer markeringsgränser
     
Ctrl+D   Avmarkerar objekt, tar bort markeringsgränser
     
Ctrl+klick i lager/alfakanal   Läser in markering runt objekt i transparent lager
     
Alt+Backsteg   Fyller med förgrundsfärg
     
Ctrl+Backsteg   Fyller med bakgrundsfärg
     
Shift+Backsteg   Visar dialogruta fyllning
     
Shift+rita ut ellips/rektangel   Cirkel- eller kvadratform
     
Shift+dra hörn på objekt   Bibehåller bredd/höjdproportioner
     
Alt+dra hörn på objekt   Bibehåller läget runt centrumpunkt
     
     


                                                           © Per-Stefan Hallberg 2005